top of page

Trump upgradează profilul liderului politic

Evoluția pe care planeta și-a însușit-o în ultimii 50-70 de ani are la baza sa suportul unor invenții care au revoluționat stilul de viață uman. Dacă toate industriile lumii au beneficiat de o „upgradare” a mecanismului de funcționare, este evident că și domeniile precum cultura, sănătatea, economia, armata, tehnologia sau politica să fie supuse aceluiași proces de îmbunătățire. În timp ce metodele tradiționale de cunoaștere sunt înlocuite cu metodele moderne, epoca digitală propune o abordare diferită în toate domeniile societății. Practic, în ceea ce privește candidatul unei campanii prezidențiale este important de reținut că o imagine învechită nu mai poate face față cerințelor contemporaneității.

A pleda pentru ocuparea celei mai importante funcții politice din cadrul unui stat necesită automat cunoașterea societății actuale, cetățenii, profilul acestora în raport cu tendințele pe care globalizarea le impune dar și contextul politicii internaționale. Revoluționarea tehnologiilor a atras cu sine și o perspectivă avangardistă asupra modului de a construi o campanie electorală. Dacă în trecut, regulile cereau respectarea anumitor etape astăzi, epoca imaginii impecabile a apus. În 2018, un nou tip de imagine publică vinde și anume, omul politic curajos, care se angajează în conflicte, insultă, se exprimă fără rețineri și arată publicului său că limita răbdării cu privire la complotul din umbră a societăților masonice, a Uniunii Europene, ONU, diferitelor tipuri de acordurilor încheiate