top of page

Cate ore au voie sa conduca soferii în UE?


Meseria de şofer are, cum este şi firesc, propriul set de reglementări. Date fiind periculozitatea şi gradul mare de risc la care sunt expuşi şoferii şi pasagerii lor, în special acei conducători auto care transportă persoane sau mărfuri periculoase, era normal ca cei care practică această meserie să funcţioneze după propriul set de reguli. Şi, pentru că ne aflăm în Uniunea Europeană (UE), care a aliniat, pe cât a fost posibil, legislaţiile tuturor ţărilor, pentru ca toţi cetăţenii UE să poată respecta aceleaşi reglementări, şi în acest caz există câteva reguli foarte stricte, valabile la nivelul întregii Uniuni.

Aşadar, în ce-i priveşte pe şoferii profesionişti, indiferent dacă lucrează independent sau angajați ai unui întreprinderi, nu trebuie să şofeze mai mult de 48 de ore pe săptămână în țările membre ale UE. Aceasta este decizia definitivă a Parlamentului European, luată într-o sesiune plenară la Strasbourg. Decizia nu a fost abordată fără comentarii şi contraziceri. Guvernele europene şi Comisia Europeană au dezbătut pe larg subiectul, apreciind că șoferii “independenți” ar trebui să poată continua să lucreze în deplină libertate și dincolo de cele 48 de ore pe săptămână, ceea ce este oricum obligatoriu pentru confrații lor salariați ai unei întreprinderi de transport. Federația europeană a lucrătorilor din transporturi (FET), care a cerut un tratament echitabil, a afirmat că timpul de lucru pentru șoferii independenți poate atinge şi “86 de ore”.

În ciuda tuturor comentariilor şi nemulţumirilor, regulile UE sunt simple şi ineluctabile. Ele sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 561/2006, care stabilește normele referitoare la perioadele de conducere, de repaus și la pauzele care trebuie respectate de către conducătorii auto de camioane și autobuze în vederea îmbunătățirii condițiilor de lucru și a siguranței rutiere. Regulamentul se aplică transportului rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată depășește 3,5 tone și transportului rutier de pasageri cu vehicule care sunt amenajate pentru a putea asigura transportul a mai mult de nouă persoane (inclusiv șoferul).

Acest Regulament al CE se aplică, indiferent de țara de înmatriculare a vehiculului, transporturilor rutiere efectuate în interiorul UE și între țările UE, Elveția și țările din Spațiul Economic European. Tot în amplul document se stipulează că şoferul şi cel de-al doilea conducător auto trebuie să aibă cel puțin 18 ani, cu excepția anumitor situații în care al doilea conducător auto încă urmează cursuri în acest sens, vârsta minimă fiind atunci de 16 ani.

În ce priveşte normele referitoare la perioadele de conducere, pauze și perioadele de repaus, ele se întind pe mai multe articole. Dintre acestea, spicuim câteva aspecte mai interesante. Şoferul are voie să conducă zilnic maximum 9 ore, perioadă care se poate prelungi la 10 ore de cel mult două ori pe parcursul săptămânii. Săptămânal, durata de conducere este de maximum 48 de ore, iar în două săptămâni, conducătorul auto nu are voie să depăşească “o durată totală de conducere acumulată de maximum 90 de ore pe parcursul a două săptămâni consecutive”, se arată în document. În ce priveşte perioada de repaus, după 4,5 ore de condus, conducătorul auto este obligat să facă o pauză neîntreruptă de cel puțin 45 de minute, exceptând cazul în care își începe o perioadă de repaus. Pe parcursul întregii zile, şoferul este obligat să se odihnească minimum 11 ore, perioadă care poate fi redusă la 9 ore de cel mult 3 ori pe parcursul unei săptămâni. De-a lungul întregii săptămâni, şoferul are obligaţia de a se odihni minimum 45 de ore și are dreptul la o perioadă redusă de repaus săptămânal de minimum 24 de ore.

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 a suferit mai multe modificări, în funcţie de cerinţe şi de problemele apărute. Cea mai recentă modificare a avut loc în 2014 (165/2014) şi se referă la tahograf. Această lege prevede cerințe privind construcția, instalarea și folosirea aparaturii de înregistrare (tahograf) cu care trebuie să fie echipate vehiculele vizate de acest regulament. Tahograful este un dispozitiv care înregistrează timpul de conducere, perioadele de pauză și de repaus, precum și perioadele disponibile și alte perioade de lucru ale unui șofer. Scopul tahografului este de a verifica respectarea de către șoferi a normelor în vigoare, de a monitoriza duratele de condus ale șoferilor profesioniști pentru a preveni oboseala şi de a asigura o concurență corectă și siguranța rutieră.

Tahograful exista şi înainte, însă noua lege introduce tahograful inteligent, care, odată pornit, asigură înregistrarea automată folosind serviciul de poziționare prin satelit. Acest lucru ar trebui să sporească nivelul de conformitate și să permită detectarea timpurie a posibilelor fraude sau abuzuri. Tahograful digital este obligatoriu în vehiculele noi, cu masa de peste 3,5 tone (în cazul transportului de mărfuri) și care transportă mai mult de 9 persoane inclusiv șoferul (în cazul transportului de pasageri).

Etichete:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page