top of page

Are Europa apa pentru urmatorii 35 de ani?


Apa, lichidul preţios fără de care nu ar putea exista viaţa, este unul dintre cele mai importante Obiective ale Mileniului pentru Dezvoltare (OMD) şi este centrul unui plan de acţiune la nivel european. La nivel global, sursele de apă sunt rare: mai puţin de 1% din apa de pe glob este bună pentru consum, iar peste 1,2 miliarde de oameni – aproape o cincime din populaţia lumii – nu are acces la surse de apă potabilă. În Europa însă, apa se găseşte aproape peste tot din belşug, cu toate că în anumite zone din sudul Europei, de exemplu în Spania, lipsa apei şi secetele sunt din ce în ce mai dese. Pentru Europa, nu cantitatea este o problemă, ci calitatea.

Potrivit protectio.org, circa 35% din apa din Europa provine din ape de suprafaţă – lacuri şi râuri –, care sunt afectate de poluare. Restul de 65% provine din ape freatice – apa de ploaie infiltrată în pământ, care formează bazine subterane de apă. Apa de la robinet este bună de băut aproape peste tot în Europa, dar, înainte de a fi trimisă prin conducte, ea trebuie tratată. Acesta este un procedeu costisitor, dar necesar, deoarece apa poate fi contaminată de îngrăşăminte, de pesticide, de substanţe chimice industriale sau de germeni de la gunoaiele umane sau animale. Principalii poluanţi sunt îngrăşămintele şi pesticidele. La contactul cu apa, ele sunt transportate spre râuri şi fluvii şi de acolo în mare. Reducerea poluării este extrem de importantă, nu numai pentru conservarea rezervelor de apă potabilă, ci şi pentru protecţia animalelor care trăiesc în râuri, în lacuri şi în mări.

Aproximativ 39% dintre locuitorii Terrei sunt lipsiți de instalații sanitare de bază, informează un raport comun realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Pe această bază, Obiectivul Mileniului pentru Dezvoltare (OMD), care prevede reducerea la jumătate a numărului persoanelor care nu au acces la apa potabilă între 1990 și 2015, ar urma să fie atins, chiar și depășit, menționează documentul. Potrivit raportului, care constată mari disparități regionale, precum și între orașe și mediul rural, aceste progrese au fost susținute de ameliorări semnificative în China și în India, în timp ce peste o treime din cele 884 milioane de persoane care nu au încă acces la apa potabilă trăiesc în Africa subsahariană. Referitor la condițiile sanitare și de igienă, veștile sunt mai puțin bune, arată autorii raportului. Potrivit acestora, Obiectivul Mileniului care prevede reducerea la jumătate a numărului persoanelor care nu au acces la aceste servicii între 1990 și 2015 nu ar urma să fie atins.

Pe lângă eforturile OMS şi UNICEF, Comisia Europeană a lansat un plan de acțiune pentru protejarea resurselor de apă ale Europei. Este vorba de o strategie vizând asigurarea disponibilității unei ape de calitate, în cantități suficiente, care să răspundă nevoilor populației, economiei și mediului. Documentul pune accentul însă pe problematica apei disponibile: deficitul de apă devine o problemă din ce în ce mai răspândită în Europa, în vreme ce un număr prea mare de state membre se confruntă cu tot mai multe fenomene extreme, cum ar fi inundațiile.

CE a identificat care sunt principalele probleme ale Europei, care trebuie rezolvate sunt: poluarea apei, captarea apei pentru agricultură și producția de electricitate, utilizarea terenurilor și efectele schimbărilor climatice. Sunt necesare măsuri consolidate pentru a ajuta UE să își protejeze resursele de apă și să îmbunătățească eficiența utilizării resurselor sale (inclusiv a apei). Planul de acțiune, care va fi finalizat în acest an, cu un studiu de mare amploare, nu prevede un cadru constrângător care să stabilească o soluție unică universală, ci le propune statelor membre un set de instrumente susceptibile să îmbunătățească gospodărirea apei la nivel național și regional și la nivelul bazinelor hidrografice. Calendarul planului de acțiune privind apa este strâns legat de cel al strategiei Europa 2020 a UE și în special de cel al Foii de parcurs privind eficiența utilizării resurselor 2011, în cadrul căreia planul de acțiune este elementul-cheie în domeniul apei. Totuși, analiza pe care se bazează planul de acțiune acoperă o perioadă mai lungă, care se întinde până în 2050, și este de așteptat să contureze politicile UE în domeniul apei pe termen lung.

În 2000, directiva-cadru privind apa a instituit un cadru juridic pentru protejarea și restabilirea purității apei în întreaga Europă și pentru garantarea utilizării acesteia pe termen lung și în mod sustenabil. Obiectivul general al directivei-cadru privind apa este de a readuce toate apele – de exemplu lacuri, râuri, pâraie și pânze freatice – la o stare sănătoasă până în 2015. Urmează să vedem, la finalul acestui an, dacă obiectivele Planului de acţiune au fost îndeplinite. Vă vom ţine la curent cu acest important aspect.

Etichete:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page