top of page

Dirigintele de santier - o necesitate oriunde


Toate persoanele care vor să-şi construiască locuinţe la tară vor fi nevoite să angajeze un diriginte de șantier, care să verifice calitatea lucrărilor, se arata intr-un proiect de lege adoptat recent, prin vot final, de Camera Deputaților. Cei care nu vor proceda in acest fel, riscă să primească amenzi de până la 10.000 de lei. În prezent, locuințele din mediul rural care au parter sau parter plus un etaj sunt exceptate de această obligație impusă de Legea calității în construcții. În momentul de faţă, persoanele care vor să construiască locuințe - sau să le modifice, modernizeze, repare, consolideze - trebuie să aibă proiecte tehnice verificate şi să angajeze un diriginte de șantier pentru controlarea lucrărilor, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții.

Totuși, actul normativ prevede că în mediul rural și în satele ce aparțin orașelor, sunt exceptate de la aceste reguli locuințele cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodărești. Această excepție va fi eliminată, deoarece Camera Deputaților a adoptat săptămâna trecută, prin vot final, un proiect de lege în acest sens. Noile reguli ar urma să se aplice în termen de 60 de zile de la publicarea actului în Monitorul Oficial.

Mai concret, şi cei care vor construi case la tară - sau care vor face lucrări de intervenție la locuințele existente, vor fi obligați să angajeze diriginți de șantier autorizați, chiar dacă respectiva clădire va avea doar parter sau parter cu un etaj. În plus, de verificarea calității lucrărilor se vor ocupa şi responsabilii tehnici autorizați cu execuția, care vor fi angajați de către persoanele ce vor executa efectiv lucrările.

"Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor si a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie si se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor si prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților", scrie in actul normativ adoptat de parlamentari. Pe deasupra, proiectele, execuția lucrărilor şi a construcțiilor vor fi verificate din punct de vedere tehnic de către experți tehnici atestați. Persoanele care nu vor angaja un diriginte de șantier pentru a verifica execuția lucrărilor vor fi amendate cu sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 de lei.

Proiectele tehnice vor fi controlate, înainte de a fi folosite, de către verificatori atestați in acest sens, scrie în noua lege adoptată de parlamentari. Verificatorii vor trebui neapărat să fie alte persoane decât cele care au întocmit proiectele. "Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile se efectuează de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii şi specialități, alții decât specialiștii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică", scrie in noua lege.

În cazul lucrărilor care vor fi făcute fără ca proiectele tehnice să fie verificate de specialiști atestați, amenzile aplicabile vor fi cuprinse intre 10.000 si 20.000 de lei. În altă ordine de idei, autoritățile vor veni să controleze lucrările, prin intermediul personalului Inspectoratului de Stat în Construcții (ISC). De la aceste verificări vor fi exceptate, totuși, locuințele unifamiliale care au doar parter si anexele gospodărești ale persoanelor fizice, aflate in mediul rural si in satele ce țin de municipii si orașe. De asemenea, inspectorii nu vor controla nici construcțiile provizorii si lucrările care se pot face fără a fi necesara o autorizație de construire.

Noua lege dispune ca investitorii sau proprietarii vor trebui să vireze o anumită sumă de bani către ISC. Mai exact, suma va fi echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea autorizată (fără TVA) a lucrărilor pentru realizarea locuințelor noi şi a lucrărilor de intervenție la casele existente. Suma va fi plătită către ISC după cum urmează: 50% din bani vor fi virați la data transmiterii la ISC a înștiințării referitoare la data începerii lucrărilor autorizate; restul banilor (sumă ce va fi calculata ulterior în funcție de valoarea finală a lucrărilor) vor fi virați la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nerespectarea acestor termene va fi penalizată cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

Etichete:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page