Ultima decizie ANAF - Birocratie zero


ultima decizie anaf.jpg

Decizia nouă a ANAF-ului, aceea de a pune la dispoziția contribuabililor un spațiu online pentru a accesa şi solicita eliberarea de documente online, este o măsură ce fluidizează corespunzător procesul de achitare a obligațiilor fiscale ale românilor din țară, dar și cele ale românilor din străinătate, care au afaceri în România.

Accesul la dispozitivul online al ANAF-ULUI este la dispoziția oricărui utilizator de internet și se face facil, folosind interfața oferită de organul fiscal. Din acest punct de vedere, decizia ANAF va aduce multiple îmbunătățiri sistemului, evitându-se birocrația și permițând oamenilor de afaceri cu un program încărcat să acceseze la timp informații vitale.

Contribuabilii vor putea primi online, în Spațiul Privat Virtual, în plus, şi Certificatul de atestare fiscala şi deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, începând cu data de 1 iulie 2015, a anunțat, marți, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF). Serviciul poate fi folosit de către persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, cei care realizează venituri din drepturi de autor, etc. "Avem o veste buna pentru utilizatorii Spațiului Privat Virtual (SPV): începând cu 01 iulie 2015 se vor transmite prin intermediul SPV si Certificatul de atestare fiscala si Deciziile referitoare la obligațiile de plata accesorii", a anunțat ANAF.

În conformitate cu OMFP nr. 1154/2014, cu succesivele modificări şi completări, persoanele fizice au posibilitatea să opteze pentru comunicare prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a unor acte administrative fiscale ce au fost emise în format electronic de organele fiscale prin accesarea „Spaţiului privat virtual”, acest serviciu având un caracter opţional, fără a fi obligatoriu.

Documentele ce pot fi transmise deja prin spațiul virtual al ANAF cuprind atât deciziile: Decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013, Decizii de impunere privind plățile cu titlu de impozit pe venit sau contribuții de asigurări sociale de sănătate, precum și cele privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale, pentru veniturile realizate începând cu anul 2015, Decizii de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate începând cu anul 2015, din cedarea folosinței bunurilor, cât şi alte documente referitoare la activitatea persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, şi la cei care realizează venituri din drepturi de autor, printre care:Situația obligațiilor fiscale de plată la o anumită dată, Nota obligațiilor de plată, Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, Istoricul acțiunilor și Registrul documentelor electronice comunicate prin Spațiul Virtual Privat;

Tot prin intermediul spațiului virtual al ANAF se pot transmite şi Adeverințele de venit, Cereri privind situația obligațiilor fiscale de plată la o anumită dată, Cerere privind Nota obligațiilor de plată, Cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, Cerere privind istoricul acțiunilor și registrul documentelor electronice comunicate prin Spațiul Virtual Privat, Cerere de eliberare a unei adeverințe de venit, Declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu 2014, cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2 la suta din impozitul anual pe veniturile din salarii, aferentă impozitului anual datorat începând cu 2014, Declarație privind venitul estimat aferent veniturilor realizate începând cu anul 2015.

Spațiul Privat Virtual este un serviciu online de depunere şi primire a documentelor in relația cu autoritatea fiscala.