top of page

Fonduri Europene - Finantare pentru tineri

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru IMM-uri a comunicat începerea online a programului Start, ce va avea loc în data de 22 iunie, la ora 10.00, rămânând activă până la data de 1 iulie 2015, orele 20.00.


            Obiectivele acestui program pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru tineri şi facilitarea obţinerii finanţării START, au în vedere sprijinirea începerii şi dezvoltării firmelor nou - înfiinţate (start-up-uri) prin facilitarea accesului acestora la finanţare, încurajarea înfiinţării noilor microîntreprinderi, dar şi îmbunătăţirea performanţelor economice pentru cele deja înfiinţate, crescând potenţialul de accesare a surselor de finanţare şi înlesnirea accesului tinerilor la sursele de  finanţare.

La acest proiect pot aplica societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii), înfiinţate conform legii şi având o vechime care să nu fie mai mare de doi ani, cu capital privat şi fără probleme financiare sau datorii la stat.
Fondul  Nerambursabil este de maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului şi nu va depăşi suma 120.000 lei/beneficiar; 10% trebuie să reprezinte propriul aport.
             Acest proiect prezintă un element de noutate, fiind reprezentat de introducerea în cheltuielile eligibile a comisionului de garantare pentru beneficiarii care au luat credit bancar pentru a acoperi propriu aport.

Conform Anexei Programului Start, Programul de finanţare se va desfăşura în cadrul a două etape, şi anume: în Prima etapă, cursuri de pregătire antreprenorială UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, destinate beneficiarilor Programului, iar în a doua etapă - finanţarea implementării celor mai bune Planuri de Afaceri prin Alocaţie Financiară Nerambursabilă în limita bugetului alocat.

Selecţia participanţilor la etapa I se face pe baza interviurilor, conform metodologiei specifice, iar Formularul de preselecţie corect şi integral completat va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei. Lista Oficiilor Teritoriale ale Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie – OTIMMC se poate descărca de pe site-ul www.aippimm.ro.

            Pentru a accesa  Programul START, atât persoanele fizice cât şi societăţile comerciale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:  persoanele fizice trebuie să fie cetăţeni români, să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani neîmpliniţi, să aibă studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de Bacalaureat/Licenţă sau Adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor, iar societăţile comerciale sau microîntreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie înfiinţate conform Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, să fie microîntreprinderi, să aibă capital social integral privat, asociatul sau acţionarul să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 40 de ani neîmpliniţi, asociatul unic/asociatul/acţionarul să fie cetăţean român, asociatul unic/asociatul/acţionarul să aibă cel puţin studii medii definitivate, să aibă cel mult 2 ani de la autorizare/ înregistrare la Registrul Comerţului la data depunerii Formularului de înscriere, să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, să nu fie în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii, să nu se afle în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004 şi să nu fie subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat.

Obiectul finanţării trebuie să facă parte din una sau mai multe categorii eligibile, ca de exemplu: Echipamente tehnologice, aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare, mijloace de transport auto pentru mărfuri,licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, taxe pentru înfiinţare societate comercială la Registrul Comerţului (doar pentru persoanele fizice care aplică la acest program), achiziţionarea de tehnică de calcul, achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii, achiziţionarea de mobilier pentru dotarea spaţiilor amenajate pentru activităţi de producţie/ de servicii.

            Conform aceleiaşi Anexe a Programului START, obiectul finanţării trebuie să fie direct legat de codul CAEN accesat în cadrul Programului. Solicitanţii vor completa on-line Formularul de preselecţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicată de Agenţie pe site-ul www.aippimm.ro

            Unitatea de Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC) va analiza cererea-tip depusă de solicitanţi  la sediile OTIMMC de care aparţine judeţul în care îşi are domiciliul stabil solicitantul persoană fizică sau în care este înregistrată societatea şi va verifica dacă la dosar sunt depuse toate documentele necesare în termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de mai sus.  

NU beneficiaza de ajutoarele de minimis START firmele care activeaza în domenii ca intermediere monetară, asigurări, cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii, închiriere de bunuri imobiliare, activitati juridice, jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comerţ cu tutun, alcool, armament, muniţii etc.

Prin acest program, se doreşte dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare, încurajarea precum şi stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, ele fiind baza unei economii moderne şi competitive. 

21.06.2015

Reclame:

bottom of page