top of page

Schimbările climatice la nivelul UE: de la Acordul de la Paris la pachetul Fit for 55

Cu toate că schimbările climatice au fost un subiect de discuție pentru mulți ani, ele rămân unul dintre cele mai importante subiecte de actualitate la nivelul Uniunii Europene (UE) în prezent. În ultimii ani, UE a implementat o serie de politici și măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a promova energiile regenerabile, dar schimbările climatice continuă să fie o problemă majoră și cu un impact semnificativ asupra mediului și economiei.

În primul rând, trebuie să recunoaștem că schimbările climatice sunt o problemă globală și necesită o abordare globală. UE a jucat un rol important în promovarea acțiunii globale prin intermediul Acordului de la Paris, care urmărește să limiteze creșterea temperaturii medii globale la sub 2 grade Celsius față de nivelurile preindustriale. În 2019, UE și-a reafirmat angajamentul față de acest obiectiv, stabilindu-și propriul plan de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% până în 2030.


Pentru a atinge acest obiectiv, UE a implementat o serie de măsuri și politici. Una dintre cele mai importante dintre acestea este pachetul de măsuri "Fit for 55", care a fost propus în iulie 2021. Acest pachet urmărește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră din sectoare precum transportul, energiile regenerabile și sectorul construcțiilor. Propunerile din pachet includ o creștere a cotei de energie regenerabilă utilizată în UE, o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul transporturilor prin intermediul taxelor de poluare și o îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor.


În plus, UE a început să investească în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, cum ar fi hidrogenul verde și energia eoliană offshore. De asemenea, UE a introdus un sistem de comercializare a emisiilor, care urmărește să reducă emisiile de gaze cu efect de seră prin impunerea unui preț pentru emisiile de carbon.


Cu toate acestea, există unele critici cu privire la abordarea UE în ceea ce privește schimbările climatice. Unele grupuri susțin că obiectivul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55% este prea mic și nu este suficient pentru a preveni creșterea temperaturii medii globale cu mai mult de 1,5 grade Celsius. În plus, unele persoane susțin că pachetul "Fit for 55" nu este suficient de ambițios și nu abordează pe deplin problemele sistemice care stau la baza schimbărilor climatice, cum ar fi consumul excesiv și modelul de producție.


În afară de aceasta, unele țări din UE se confruntă cu dificultăți în implementarea măsurilor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. De exemplu, Germania, care este cel mai mare producător de energie din UE, se confruntă cu probleme în a reduce dependența de energiile fosile și a promova energiile regenerabile. Acest lucru se datorează în parte faptului că sectorul energetic din Germania este dominat de companii mari și influente, care nu sunt dispuse să-și schimbe modelul de afaceri.


În plus, schimbările climatice au un impact inegal asupra diferitelor regiuni și grupuri de persoane. De exemplu, comunitățile sărace din țările în curs de dezvoltare sunt adesea cele mai afectate de schimbările climatice, dar au cel mai mic impact asupra schimbărilor climatice. De asemenea, sectorul agricol este foarte afectat de schimbările climatice, cu secete și temperaturi extreme care afectează producția de alimente.


În concluzie, schimbările climatice rămân una dintre cele mai importante probleme de actualitate la nivelul UE și necesită o abordare urgentă și globală. UE a introdus o serie de politici și măsuri pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și a promova energiile regenerabile, dar există încă multe provocări de depășit. Este important să se ia în considerare impactul inegal al schimbărilor climatice asupra diferitelor regiuni și grupuri de persoane și să se dezvolte politici care să abordeze aceste probleme. În plus, este necesară o abordare mai ambițioasă și mai cuprinzătoare în ceea ce privește schimbările climatice, astfel încât să se prevină consecințele devastatoare ale creșterii temperaturii medii globale.Jurnalul European – Florin Craciun

Etichete:

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page