top of page

Romania, cea mai impădurita tara europeana


România pare a fi amenințată de fenomenul mondial de despădurire, dar datele oficiale infirmă acest lucru, noi aflându-ne încă pe loc fruntaș. Foarte multe din pădurile României au rămas, în mod surprinzător, intacte de-a lungul anilor, țara noastră fiind pe primul loc în Europa la acest capitol. Importanța terenurilor acoperite cu păduri este vitală, ele ajutând la combaterea poluării și la diminuarea efectelor nocive cauzate de încălzirea globală.

Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva spune că 2,32 hectare din fondul forestier pe care îl administrează sunt certificate, fiind una dintre cele mai mari suprafeţe din Europa, iar certificarea atestă un management responsabil al pădurilor. Romsilva are în administrare fondul forestier de stat, care în 2014 era de 3,2 milioane de hectare, precum şi 1,08 milioane de hectare din fondul forestier privat, potrivit unui răspuns al regiei la solicitarea Mediafax.

În 2005, Romsilva avea în administrare 4,23 de milioane de hectare care reprezentau pădurile proprietate publică a statului, dar în ultimii 10 ani a fost retrocedată o suprafaţă totală de un milion de hectare de pădure. Dacă în 2005 fuseseră retrocedate 2,15 milioane de hectare de pădure, în 2014 suprafaţa retrocedată a ajuns la 3,18 milioane de hectare.

Pe de altă parte, a crescut suprafaţa pădurilor private administrate de Romsilva, de la doar 585.468 de hectare pe care le administra 2005. Desigur mai există păduri private administrate extern, dar numărul lor s-a micșorat. Romsilva deţine un certificat FSC (Forest Stewardship Council - Consiliul de Administrare Forestieră) pentru management forestier, în cadrul a 215 ocoale silvice din 323, din subordinea a 28 de direcţii silvice din 41, situate în diferite zone ale ţării, cu o suprafaţa totală certificată de aproximativ 2,32 milioane ha fond forestier proprietate publică a statului, se arată într-un comunicat al regiei.

Astfel, România este una din ţările cu cele mai mari suprafeţe de păduri certificate în Europa. Preocupările regiei în acest sens au fost iniţiate încă de la începutul anilor 2000, primul certificat fiind obţinut în anul 2002. În acelaşi an, Guvernul României a elaborat Hotărârea nr.1476, prin care sunt aprobate unele măsuri în vederea gospodăririi durabile a pădurilor, accentul fiind pus exact pe certificare. Din acel moment, regia a manifestat un interes crescând pentru activitatea de certificare a managementului forestier, suprafaţa certificată devenind din ce în ce mai mare.

Fiecare certificat emis are o perioadă de valabilitate de cinci ani, însă după emiterea sa au loc anual vizite de monitorizare a modului de respectare a cerinţelor impuse de acordarea certificatului. Certificarea FSC reprezintă o garanţie a modului de gospodărire a pădurilor, care atestă promovarea unui management forestier responsabil din punct de vedere al mediului, benefic din punct de vedere social şi viabil economic. Acestea sunt cele trei laturi ale certificării forestiere, cu beneficii pentru toţi factorii interesaţi în ceea ce înseamnă luarea deciziei în cadrul operaţiunilor forestiere. Practic, luarea deciziilor în cadrul unităţilor de management certificate se face printr-un amplu proces de consultări publice ale factorilor interesaţi, astfel încât soluţia finală să ţină cont de punctele de vedere ale tuturor organizaţiilor care pot fi afectate într-un fel sau altul de activităţile forestiere.

Romsilva a recoltat anul trecut 9,07 milioane metri cubi de lemn, în scădere faţă de anii precedenţi când s-au recoltat peste 9,5 milioane de metri cubi sau chiar peste 9,7 milioane de metri cubi în anul 2011. În 2014, regia a efectuat lucrări de regenerare a pădurii pe o suprafaţă de 6.118 hectare, iar în primul semestru al acestui an, pe 4.563 de hectare. În 2011, s-au efectuat lucrări de regenerare pe o suprafaţă de 7.132 de hectare.

Teritoriul forestier al țării noastre este însă și mai extins de atât, existând mai multe regiuni acoperite cu păduri care sunt fie în proprietate privată, fie aparțin de alte direcții sau instituții, ele nefiind contorizate în aceste date oficiale. România, după cum era numită și în trecut, rămâne în continuare plămânul Europei, iar eforturile de regenerare ale suprafețelor defrișate încă continuă, astfel încât există șanse de o și mai mare îmbunătățire.

Etichete:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page