Pasi spre fondurile europene - Analiza SWOT a companiei si investitiilor


descărcare (5).jpg

Un pas important în analiza situației firmei și posibilității orientării către fonduri europene dintr-un domeniu sau altul este stabilirea calităților firmei voastre, defectele, oportunitățile pe care le oferă anumite fonduri și amenințările, printr-o analiza SWOT. Acesta este un proces foarte simplu, care poate oferi o înțelegere profundă a problemelor potențiale și critice care pot afecta o afacere.

Analiza SWOT începe prin efectuarea unui inventar a calităților și slăbiciunilor interne în organizația sau proiectul luat în calcul. Apoi, se vor nota oportunitățile și factorii externi care pot afecta organizația voastră bazându-vă pe piața de desfacere corespunzătoare și pe mediul înconjurător. Nu încercaţi să dezvoltaţi aceste subiecte în acest stadiu, este indicată mai degrabă o abordare sistematică.

Notați factorii care vi se par relevanți în fiecare din cele patru zone. Veți dori să revedeți ce ați scris pe măsura ce vă elaborați planul de marketing. Principalul scop al analizei SWOT este de a identifica și de a atribui fiecare factor găsit, pozitiv sau negativ, uneia din cele patru categorii, permițându-va să vă priviți afacerea dintr-un punct de vedere obiectiv. Analiza SWOT va fi un instrument foarte util în dezvoltarea și confirmarea țelurilor voastre și a strategiei voastre de marketing. Anumiți experți sugerează să subliniați mai întâi oportunitățile și amenințările externe înaintea calităților și a defectelor. În orice caz, va trebui să revizuiți în detaliu toate cele patru zone.

Punctele forte descriu atributele pozitive, tangibile și intangibile, interne, ale organizației voastre. Poate doriți să vă evaluați punctele forte în funcție de zonă, ca marketing, finanțe, fabricare și structură organizațională. Punctele forte înseamnă atributele pozitive ale oamenilor implicați în afacere, incluzând cunoștințele lor, trecutul lor, educația, referințele, contactele, reputația sau capacitata, pe care aceștia le aduc în afacere. Punctele forte includ bunurile tangibile, ca de exemplu capital disponibil, echipament, credit, clienți stabili, canale de distribuție existente, materiale cu drepturi de autor, patente, sisteme de informare și procesare, și alte bunuri de valoare din afacerea voastră. Ele captează aspectele interne pozitive ale afacerii voastre și adaugă valoare sau vă oferă un avantaj în fața concurenţei şi totodată o oportunitate de a vă reaminti adevărata valoare a afacerii voastre.

Încercaţi să țineți cont și de punctele slabe ale afacerii voastre. Punctele slabe sunt acei factori care se află sub controlul vostru şi care vă împiedică să obțineți sau să mențineți o calitate competitivă.

Punctele slabe ar putea include lipsa de experiență, resursele limitate, lipsa de acces la tehnologie sau la anumite materiale, oferta de servicii inferioară sau o localizare slabă a afacerii voastre. Aceștia sunt factori care sunt sub controlul vostru, dar dintr-o varietate de motive, au nevoie de îmbunătățire pentru a vă putea atinge efectiv obiectivele de marketing.

Punctele slabe captează aspectele negative interne ale afacerii voastre care scad din valoarea pe care o oferiți sau vă plasează într-un dezavantaj concurențial. Aceste sunt zone pe care trebuie să le îmbunătățiți, pentru a putea concura cu cel