top of page

Fondurile nerambursabile - Ce sunt si cum le accesam


Obținerea de fonduri europene nerambursabile s-a dovedit a fi una dintre problemele de interes în rândul populației românești, și nu numai. Datorită marilor oportunități pe care aceste finanțări europene le promit, dar și datorită faptului că multe domenii necesită îmbunătățiri, există o mare cerere de fonduri pe piață, la ora actuală.

Din anul 2014, România are la dispoziţie fonduri europene în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro, bani pe care cetăţenii români şi instituţiile statului pot să îi obţină prin proiecte bine gândite. Cele 40 de miliarde de euro trebuie cheltuite într-o perioadă de 7 ani, deci până în 2020. Autorităţile de management ale fondurilor europene au promis că vor simplifica procedurile de accesare a banilor. Prin urmare, cei care vor să pornească o afacere cu fonduri UE, ar urma să obţină mai uşor o finanţare, decât în perioada 2007 – 2013.

Pentru a obtine finanțare nerambursabilă din fonduri europene, orice solicitant trebuie să prezinte un proiect sau un plan de afaceri pentru o activitate concretă. În plus, pentru finanțări europene, este necesar să avem o firma înregistrată si să incepem o activitate cu această firmă înainte de a solicita orice fel de sprijin financiar. Niciun finanțator nu ne va acorda banii fară să putem demonstra că știm deja destul despre un proiect viabil, cu multe șanse de succes și că avem un plan financiar prin care să demonstrăm utilizarea corectă și eficientă a alocării financiare. Mai mult, dacă reușim să îndeplinim toate condiţiile, orice ajutor financiar se va acorda ca o rambursare a cheltuielilor precedente efectuate din fonduri proprii.

Elaborarea dosarului de finanţare nerambursabilă poate fi făcută de către persoana în cauză sau de către o firma de consultanță. Colaborarea cu o firmă de consultanță în domeniu se poate dovedi benefică, mai ales datorită faptului că majoritatea încasează comisionul aferent abia după finalizarea dosarului. Durata elaborării și probabilitatea aprobării dosarului se stabilesc de asemenea cu firma de consultanță, care va identifica oportunitățile de finanțare potrivite investiției dorite și care poate pregăti documentația aferentă.

Obligațiile și atribuţiile persoanei care solicită fondurile europene sunt clar specificate în fiecare Ghid al Solicitantului care este înmânat oricui, de către autoritatea națională de administrare a proiectelor bazate pe fonduri europene, precum și în alte documente indicate de către autoritatea de management a programului. Șansele pentru obținerea finanțării nerambursabile depind foarte mult de investiția care se dorește a fi propusă, de modul în care proiectul prezentat răspunde cerințelor programului de finanțare ales și nu în ultimul rand, de modul în care este pregatit dosarul de finanțare și în care se realizează implementarea proiectului.

În acest sens, trebuie să menționăm că majoritatea programelor de finanțare au introdus ca și cost eligibil, costul cu consultanța pentru elaborarea și implementarea proiectului. Obținerea fondurilor europene nerambursabile nu este condiționată doar de acceptarea dosarului de finanțare. Implementarea proiectului se va face din sursele proprii finaciare, după semnarea contractului de finanțare, urmând ca pe măsura implementarii să se solicite rambursarea cheltuielilor aferente. O cheltuială realizată în afara condițiilor contractuale nu va fi rambursată, de aceea cei care doresc să angajeze o firmă de consultanță, ar fi bine să extindă contractul cu aceasta până la finalizarea investiției.

În cazul în care solicitantul nu deține o firmă înregistrată, singura posibilitate este „Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzatorii tineri” care se derulează în prezent la agenţia pentru implementarea proiectelor și programelor pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, contribuția sub forma de finanțare nerambursabilă se acorda post-factum, numai după ce s-au efectuat cheltuielile necesare pentru realizarea investiției, la prezentarea documentelor justificative. Pașii esențiali de urmat pentru demararea unui proiect cu fonduri europene nu sunt dificili, ei fiind limitați la cele care urmează: obținerea de informații necesare despre programele europene disponibile și domeniile în care se poate face proiectul de finanțare; urmărirea momentului în care Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau Administratorul schemei de grant lansează cererea de oferte; procurarea ghidului de finanțare (Ghidul Solicitantului); elaborarea proiectului și a documentelor aferente, cu ajutorul unui consultant de specialitate şi solicitarea de la bancă a creditului de prefinanţare sau cofinanțare (dacă solicitantul nu dispune de fonduri proprii) precum și a garanțiilor necesare creditului.

După analiza dosarului de creditare, analiza economico-financiară a proiectului și analiza financiară a solicitantului, trebuie semnat contractul de credit și obținută o scrisoare de conformitate din partea bancii al cărei ajutor se obține. Dosarul cu proiectul, împreună cu această scrisoare, se vor depune la Autoritatea Contractantă, apoi se va aștepa aprobarea de finațare, după care proiectul poate fi demarat. Succes!

Etichete:

Featured Posts
Recent Posts
Archive
bottom of page